Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
infocarballo@carballo.org

Web :
http://www.carballo.org/

Enderezo:
Praza do Concello, 15100 -  Carballo  -  A Coruña Galicia - España

Actividade

Administración pública local

Busca de procedementos
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
27354 23-05-2016 CONTRATO DE SERVIZOS DE "CORREO ELECTRONICO NA NUBE, EN MODO SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)" (SAT. 16/2016) 56,000 €
26-09-2016 Formalizado
24374 17-03-2016 Contrato administrativo de servizos de "Limpeza viaria e servizos conexos do Concello de Carballo", reservado a Centros Especiales de Emprego e Empresas de Inserción Sociolaboal" (SAT 08/2016) 360,000 €
22-09-2016 Formalizado
60050 23-08-2016 Contrato administrativo especial de "Concesión administrativa dos postos situados no Mercado Municipal de Carballo" (ESP. 01/2016) 0 €
22-09-2016 Pendente de adxudicar
26506 28-04-2016 Contrato administrativo de servizos de "Limpeza de praias do Concello de Carballo" (SAT 13/2016) 348,690.44 €
20-09-2016 Adxudicado
60049 23-08-2016 Contrato mixto de "Subministración e servizo de antivirus e seguridade no equipamento informático e de comunicacións do Concello de Carballo" (SAT. 28/2016) 30,000 €
07-09-2016 Pendente de adxudicar
59644 22-08-2016 Contrato administrativo de servizos de "WIFI nos edificios do Concello de Carballo" (SAT. 27/2016) 30,000 €
06-09-2016 Pendente de adxudicar
26806 05-05-2016 Contrato de subministración de "Materiais de pintura para os programas de arte urbana do Concello de Carballo" (SUM. 05/2016) 29,752.07 €
30-08-2016 Formalizado
26810 05-05-2016 Contrato de Obras de "Reparación dos viais secundarios na parroquia de Bértoa" financiado pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS) 2016 (OBR. 03/2016) 202,966.01 €
24-08-2016 Formalizado
26812 05-05-2016 Contrato de obras de "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Razo e Oza do Concello de Carballo" financiado pola Deputación da Coruña con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS 2016) (OBR. 04/2016) 172,468.53 €
24-08-2016 Formalizado
55002 28-07-2016 Contrato de obras de "Melloras de accesibilidade no Barrio das Flores" (OBR. 15/2016), incluída no Plan de Acción Social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña 215,749.88 €
23-08-2016 Pendente de adxudicar
ID Obxecto Importe