Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
infocarballo@carballo.org

Web :
http://www.carballo.org/

Enderezo:
Praza do Concello, 15100 -  Carballo  -  A Coruña Galicia - España

Actividade

Administración pública local

Busca de procedementos
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
26812 05-05-2016 Contrato de obras de "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Razo e Oza do Concello de Carballo" financiado pola Deputación da Coruña con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS 2016) (OBR. 04/2016) 172,468.53 €
25-08-2016 Adxudicado
26810 05-05-2016 Contrato de Obras de "Reparación dos viais secundarios na parroquia de Bértoa" financiado pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS) 2016 (OBR. 03/2016) 202,966.01 €
25-08-2016 Adxudicado
26808 05-05-2016 Contrato de obras de "Rebacheo de camiños na parroquia de Rus do Concello de Carballo" financiada pola Deputación Provincial da Coruña, POS ADICIONAL 1/2015 (OBR. 01/2016) 43,435.95 €
23-08-2016 Formalizado
26809 05-05-2016 Contrato de obras "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Noicela e Vilela do Concello de Carballo", financiado pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Obras e Servizos (POS) 2016 174,973.81 €
23-08-2016 Formalizado
55002 28-07-2016 Contrato de obras de "Melloras de accesibilidade no Barrio das Flores" (OBR. 15/2016), incluída no Plan de Acción Social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña 215,749.88 €
23-08-2016 Pendente de adxudicar
55007 28-07-2016 Contrato de obras de "Reparación dos viais de Sísamo e Artes"(OBR. 18/2016) 196,631.11 €
23-08-2016 Pendente de adxudicar
55001 28-07-2016 Contrato de obras de "Melloras de Accesibilidade e funcionamento do Pazo da Cultura de Carballo" (OBR. 14/2016), incluída no Plan de Acción Social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña 30,013.04 €
23-08-2016 Pendente de adxudicar
55006 28-07-2016 Contrato de obras de "Reparación dos viais secundarios nas parroquias de Cances, Goiáns e Carballo"(OBR. 17/2016) 185,196.82 €
23-08-2016 Pendente de adxudicar
60050 23-08-2016 Contrato administrativo especial de "Concesión administrativa dos postos situados no Mercado Municipal de Carballo" (ESP. 01/2016) 0 €
23-08-2016 En curso
60049 23-08-2016 Contrato mixto de "Subministración e servizo de antivirus e seguridade no equipamento informático e de comunicacións do Concello de Carballo" (SAT. 28/2016) 30,000 €
23-08-2016 En curso
ID Obxecto Importe