Plataforma de Contratos Públicos de Galicia

  Volver  

Concello de Carballo

Datos de contacto

NIF :
P1501900C

Teléfono :
981704704

Fax :
981702858

Correo electrónico :
infocarballo@carballo.org

Web :
http://www.carballo.org/

Enderezo:
Praza do Concello, 15100 -  Carballo  -  A Coruña Galicia - España

Actividade

Administración pública local

Busca de procedementos
ID Data PCPG Obxecto Importe Data estado Estado
50027 11-07-2016 Contrato de obras "Reurbanización da Rúa Desiderio Varela" incluída no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación da Coruña (OBR. 09/2016) 189,387.18 €
11-07-2016 En curso
50031 11-07-2016 Contrato de obras de "Reurbanización da Rúa Ponte do Concello de Carballo" incluída no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación Provincial da Coruña (OBR. 12/2016) 198,167.56 €
11-07-2016 En curso
50028 11-07-2016 Contrato de obras de "Mellora da capa de rodadura no Lugar de Cances Grande" incluida no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación Provincial da Coruña (OBR. 10/2016) 45,484.56 €
11-07-2016 En curso
50030 11-07-2016 Contrato de obras de "reparación de varias rúas do casco urbano de Carballo 2016, incluída no Plan de Aforro e Investimento (PAI) 2016 da Deputación da Coruña (OBR. 11/2016) 60,301.03 €
11-07-2016 En curso
35937 13-06-2016 Contrato de obras de "Reurbanización da rúa Vila de Noia", financiada pola Deputación Provincial da Coruña con cargo ao Plan de Aforro e Investimento (PAI) adicional 1/2015 (OBR. 06/2016). 100,979.26 €
09-07-2016 Pendente de adxudicar
23862 23-12-2015 Contrato de servizos por prezos untiarios de aluguer de pala e camión, con conductor, para diversos departamentos municipais 40 €
05-07-2016 Formalizado
24200 10-03-2016 Licitación dun contrato de servizos de "Limpeza e mantemento do cemiterio municipal de Carballo, e servizos de inhumación e exhumación" (SAT 05/2016) 115,702.48 €
30-06-2016 Formalizado
37400 15-06-2016 Contrato de obras de "´Substitución de céspede artificial e equipamento deportivo do estadio municipal As Eiroas, incluída no Plan de Acción Social (PAS) 2015 da Deputación Provincial da Coruña 427,311.44 €
28-06-2016 Pendente de adxudicar
23988 05-02-2016 Contrato de servicios de "Limpieza de bienes inmuebles municipales del Ayuntamiento de Carballo y con una reserva de un lote a Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción sociolaboral" (SAT 02/2016) 1,149,833 €
23-06-2016 Adxudicado
35934 13-06-2016 Contrato de servizos de "Limpeza, desbroce e mantemento de cunetas nos viais das parroquias de Carballo" (SAT. 22/2016) 145,041.3 €
21-06-2016 Pendente de adxudicar
ID Obxecto Importe